Monday, February 21, 2011

Mengapa PILIH emas dari Public Gold?

Terdapat 3 ciri istimewa emas yang ditawarkan oleh Public Gold (PG):Pertama;

  • Ketulenan emas dari PG diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bermakna ia sah/laku di mana-mana...


Kedua;
  • Emas yang didagangkan oleh PG berasaskan harga semasa antarabangsa. Harga emas PG akan berubah setiap 20 minit mengikut turun naik harga emas antarabangsa. Lihat harga semasa PG dan 'international live price' di side bar.
Ketiga;
  • 'Spread' yang dikenakan oleh PG adalah rendah iaitu 5% sahaja, berbanding dengan 20%-30% (spread/susutnilai) yang dikenakan oleh kedai-kedai emas semasa membeli balik emas dari pelanggannya.

No comments:

Post a Comment