Friday, December 3, 2010

Miliki emas jaminan ekonomi sebenar

Abu Bakar Ibn Abi Maryam meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW telah bersabda "Akan tiba satu zaman dimana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia.Maka simpanlah dinar dan dirham untuk digunakan"-Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal.